Publicita Tisk
  • Kooperace se základními školami (Studentský časopis Piknik, jaro 2012)
  • Akademie uspořádala talentovou soutěž (Břeclavský deník, 27. prosince 2011)
  • Úspěšní žáci ekonomického lycea (Studentský časopis Piknik, říjen 2011)
  • Dáváme příležitos všem (Studentský časopis Piknik, březen 2011)
  • ŽÁCI SOUTĚŽILI V RYCHLOSTI SVÝCH PRSTŮ (Břeclavský deník, 7. ledna 2011)
  • Úspěšní absolventi státních zkoušek  (Studentský časopis Piknik, prosinec 2010)
  • Zkouška měla prověřit žáky (Břeclavský deník, 27. října 2010)
  •