Státní zkoušky z kancelárského psaní na klávesnici PDF Tisk Email

Státní zkouška se skládá:

  • z desetiminutového opisu z předloženého textu
  • z normalizovaného vypracování dvou různých obchodních písemností podle zadaných dispozic. V časovém intervalu 90 minut vypracovat obchodní dopis a tabulku, a to bez podstatné odchylky od dispozic a s maximálně dvěma hrubými chybami v každé z písemností. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.

Výsledek státní zkoušky stanoví komisař, který uchazeče zkoušel, známkou čtyřstupňové klasifikační stupnice(1 - výborný, 2 - velmi dobrý, 3 - dobrý, 4 - neprospěl).

U opisu se na jedničku vyžaduje nejméně 240 č. úh./min s nejvýše 0,15 % chyb, na dvojku je to nejméně 220 č. úh./min do 0,30 % chyb a na trojku nejméně 200 č. úh./min do 0,50 % chyb. Za chybu se odečítá 10 úhozů. 
U písemnosti každá hrubá chyba (podstatná odchylka od dispozic, jiný druh písemnosti, jiný číselný údaj apod.) zhoršuje známku o stupeň. Z obou písemností se stanoví jedna známka, ale ani jedna z písemností nesmí být nevyhovující.
Neuspěl-li uchazeč u státní zkoušky nebo v jedné z jejích částí, je reprobován. Státní zkoušku může opakovat teprve v některém z následujících zkouškových období za poplatek v plné výši.

  • zkouška ze zvýšené rychlosti: liší se požadavkem na rychlost, a to 300 čistých úhozů za minutu, píší se dva desetiminutové opisy. Uchazeč nezpracovává písemnosti, pokud předloží vysvědčení ze základní státní zkoušky.
  • zkouška z mistrovského psaní: liší se požadavkem na rychlost, a to 400 čistých úhozů za minutu, píší se dva dvacetiminutové opisy. Uchazeč nezpracovává písemnosti, pokud předloží vysvědčení ze základní státní zkoušky.

Poplatky se platí těsně před zahájením zkoušky.

-         zkouška z kancelářského psaní:  400,-- Kč
-         zkouška ze zvýšené rychlosti:      450,-- Kč
-         zkouška z mistrovského psaní:    600,-- Kč