Popis projektu: PDF Tisk Email

Projekt je zaměřen na vzdělávání, zdokonalování a rozvíjení schopností, dovedností žáků OA Břeclav prostřednictvím tvorby nových učebních materiálů, prezentací a testů do odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů.

 

Projektové aktivity podpoří také nadané žáky nabídkou rozšiřujícího vzdělání v různých kurzech mimo pravidelné vyučování a posílí tak jejich uplatnitelnost na tuzemském i zahraničním trhu práce (případně zvýší jejich pozitivní přístup k dalšímu vzdělávání). Projekt se zaměří i na žáky zaostávající ve výuce, kterým se pomocí absolvování kurzů zvýší možnost lépe se integrovat do výuky, dokončit vzdělání a získat zaměstnání.

 

Ze SWOT analýzy a konzultací s pedagogy OA Břeclav a ZŠ vyplynula potřeba uspořádat setkání učitelů českého i cizích jazyků a matematiky, na kterých si vymění zkušenosti a sjednotí výstupy ŠVP ZŠ se vstupy ŠVP OA Břeclav.

 

 

Hlavní výstupy a výsledky projektu:

  • nově vytvořené učební materiály (pracovní listy), prezentace a testy do odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů, některé s komponentou IT (E-learning, Moodle),
  • kurz pro talentované žáky zaměřený na přípravu na státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici, kurz procvičování cizích jazyků, kurzy matematických dovedností, kurz verbální a neverbální komunikace a kurz komunikace a prosociálního jednání - etická výchova,
  • rozšíření materiálního vybavení školy v souvislosti s projektovými aktivitami (PC, dataprojektor, projekční plátno, vybavení prostoru pro výuku jazyků), pořízení učebních pomůcek,
  • workshopy pedagogů OA Břeclav a základních škol zaměřené na návaznost školních vzdělávacích programů v českém jazyce, cizích jazycích a matematice,
  • talentová soutěž v psaní na PC pro žáky ZŠ,
  • nově vytvořené partnerství.

 

 

Realizace projektu se předpokládá v průběhu 28 měsíců v letech 2010 až 2012 (03/2010 – 06/2012).

 

více (Projektový záměr.pdf)